Meny

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Oppsigelse av medlemskap skal gjøres skriftlig og sendes til aktivtreningssenter@gmail.com

Medlemskap utenfor eventuell kontraktsforpliktelse (bindingstid), og medlemskap inngått uten bindingstid, kan avbrytes med 1 måneds oppsigelsesfrist regnet fra første månedsskifte etter mottatt oppsigelse. Siste belastning vil derfor alltid gjøres i måneden etter oppsigelsen er mottatt. Dato for inngåelse av treningsavtale, og første betalte månedsavdrag, avgjør hvor lenge medlemskapet vil være gyldig. Avtalen i banken kan slettes etter at siste belasting er foretatt.

Hvis det er spesielle forhold som gjør at medlemskapet ikke kan benyttes i en periode kan dette eventuelt fyses istedenfor. 
Se vilkår etc. for frysing av medlemskap.

Send søknad til aktivtreningssenter@gmail.com

Skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen gjøres innen 7 dager.

Nettside levert av ibooking.no