Meny

FRYSING AV MEDLEMSKAP

Frysing av medlemskap innvilges bare av årsaker som beskrevet i medlemsavtalen punkt 4. Søknad om frysing av medlemskap skal gjøres skriftlig og sendes til aktivtreningssenter@gmail.com

Søknaden skal inneholde årsak samt fra hvilken dato, og til hvilken dato, medlemskapet ønskes fryst. Medlemskap fryses kun i hele måneder. 

Når medlemskapet er fryst vil adgang til senteret sperres og betaling stanses. Utløp for medlemskapet forlenges tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstid forlenges tilsvarende. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Vi gjør oppmerksom på at vi i vår prissetting av medlemskap har tatt hensyn til ferier etc., og av denne grunn aksepteres ikke ferie etc. som årsak til frysing av medlemskapet. Ved lengre opphold i utlandet kan det søkes om unntak fra denne praksis. Pensjonister kan fryse medlemskapet opp til 4 mnd. i året uansett årsak.

Følgende årsaker aksepteres:
- Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode utover 1 mnd.
- Svangerskap
- Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier som er lenger unna enn 30 km fra Aktiv Treningssenter
- Militærtjeneste
- Skolegang/studier utenbys
- Pensjonister kan fryse medlemskapet opp til 4 mnd. i året

Send søknad til aktivtreningssenter@gmail.com

Skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen gjøres innen 7 dager.

Nettside levert av ibooking.no