Meny

AVTALE OM REGLER OG ANSVAR - UBETJENT SENTER

Last ned PDF for utskrift og signering herRegler Ubetjent Senter

  1. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er  selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrsbruk er tilegnet. Medlemmet aksepterer at Aktiv Treningssenter ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skade og tap av personlige gjenstander under oppholdet på senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Aktiv Treningssenter tar ikke ansvar for klær og personlige eiendeler, selv om disse er låst inn i garderobeskap.
  2. Adgangskortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Medlemmet plikter umiddelbart å melde fra om tap av adgangskort. Nytt adgangskort belastes med kr. 150,-.
  3. Det er strengt forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn på senteret. Overtredelse medfører utestengelse fra senteret i 1 måned samt bot på kr. 1500,-.
  4. Grunnet loggføring og sikkerhet må alle bruke adgangskortet. Et medlem kan ikke åpne døren for medlemmer som ikke har med seg adgangskortet, eller som ikke har signert denne avtalen.
  5. Vi gjør oppmerksom på et det er montert videokamera og at det gjøres videoopptak når senteret er ubetjent. Sporadiske kontroller vil gjøres. Alle besøk blir loggført. I vår personvernerklæring beskrives hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  6. Medlemmer under 18 år må få foreldre/foresatte til å signere på denne avtalen før de kan benytte ubetjent senter.
  7. Barn har ingen adgang, og kan bare tas med når barneparken er åpen.
  8. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy,  verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befinner seg på senteret. Låste skap utenom senterets åpningstider vil bli åpnet og skapet tømt. Eventuelle utgifter i forbindelse med dette pålegges medlemmet.
  9. Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Av respekt for medtrenende og utstyr, skal håndkle brukes på apparater, benker og matter. Eventuell svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir.
  10. Vekter og utstyr skal ryddes/henges på plass etter bruk. Orden og renslighet er et krav. Tomme flasker kan settes i gangen utenfor herregarderobe, og avfall skal kastes i bossdunker. Mislighold av disse regler kan føre til utestengelse av senteret.
  11. Enhver befatning av dopingmidler nevnt i IOC`s liste fører til utestengelse fra Aktiv Treningssenter.
  12. Medlemmet plikter å sette seg inn i rømningsveier og opphengt branninstruks.
  13. Senteret må forlates senest kl. 23.00. Lys slås av automatisk etter stengetid, og alarm aktiviseres. Eventuell overtredelse som medfører utrykning av vekter belastes med kr. 2500,-.
  14. Enhver form for fotografering eller filming i Aktiv Treningssenter lokaler som involverer en annen part må eventuelt godkjennes av den det måtte gjelde. Fotografering og filming i garderober er strengt forbudt og vil bli anmeldt.
  15. Trening i bar overkropp, eller i bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt.
  Nettside levert av ibooking.no