Meny

Kjære medlem!

Vi opplever alle «koronadager» som er preget av følelser, bekymring, forvirring og uro. Vi håper at du er frisk, og at dine familiemedlemmer har det bra. Hvis du har blitt permittert, eller mistet jobben, så har du vår medfølelse.

Vi må alle gjøre hva vi kan for å stanse smitten, og oppfordrer alle og enhver til å følge myndighetenes råd slik at vi både kan redde liv, og så snart som mulig håndhilse igjen.

Myndighetene har i dag 24. mars forlenget de strenge tiltakene, og pålagt oss å holde stengt frem til 13. april. Fra å være en sunn bedrift bygget stein på stein gjennom 24 år, kan nå både arbeidsplasser, og en institusjon på Tjensvoll forsvinne.

En av våre viktigste jobber er nå å sikre at du har et minst like godt tilbud å komme tilbake til når vi åpner igjen, og at alle våre 31 dyktige, kunnskapsrike, serviceinnstilte medarbeidere kan være på plass når denne krisen er over. Foruten lønnsutgifter, må våre løpende driftskostnader, som for eksempel husleie, leasing/lån, ulike lisenser etc, betales som vanlig. Hvis vi, og mange andre, ikke er i stand til, og eller ikke vil betale løpende utgifter, kan ringvirkningene bli store.

Myndighetene har foreløpig ikke gitt noen krisepakke for treningssenterbransjen.

Vi setter utrolig stor pris på alle medlemmer som viser forståelse og støtter oss i denne vanskelige situasjonen, selv om treningstilbudet ikke kan benyttes frem til 13. april. Det er helt avgjørende for at du skal ha det samme treningstilbudet å komme tilbake til. Takk til dere som allerede har ytret deres ønske om å være medlem «i tykt og tynt», og takk til dere som har vært medlem frem til nå, men som må prioritere helse og økonomi.

Vi har lagt ut flere alternative aktivitetstilbud, og jobber videre med dette. Vi håper at du klarer å holde i gang treningen på egenhånd, og finner treningsglede ute med vår tur-app, eller hjemme. Sjekk våre alternative aktiviteter her; https://aktivtreningssenter.no/treningsprogrammer

Valg for ditt medlemskap;

  • Trekket som ble belastet 20. mars gjaldt forskuddsbetaling for april. Hvis du ønsker å bli kompensert for de 12 dagene du ikke får benyttet senteret i april, trekker vi i fra dette beløpet på trekket som forfaller 20.4 (forskudd for mai).  Send e-post innen 5. april til aktivtreningssenter@gmail.com hvis du ønsker dette. Hva som eventuelt vil skje etter disse 12 dagene må vi få ta stilling til når dette blir avklart.
  • Angående stengte dager i mars. I og med at Helsemyndighetene påla oss å stenge er vi i en «force majeure» situasjon som er beskrevet i medlemsavtalens vilkår punkt 1., Generelle bestemmelser Aktiv Treningssenter AS. Klippet fra medlemsavtalen; «Medlemmet aksepterer at det ikke kan kreves erstatning/refusjon av treningsavgift, og at medlemsavtalen ikke kan sies opp dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften, som ligger utenfor ATs kontroll.» Dette forbeholdet gjelder betalt medlemsavgift for mars, og medlemmer som iht. medlemsavtalen er i en bindingstid.
  • Som en liten kompensasjon gir vi alle medlemmer et medlemskap med varighet på 1 måned som kan gis til en person som ikke er medlem. Medlemskapene kan gis vekk/startes når situasjonen gjør det mulig.

Med vennlig hilsen
Tove og Hans, samt resten av teamet

Nettside levert av ibooking.no